Assorted

ประวัติรับผลิตเสื้อยืด

การทอสำหรับทำเสื้อโปโลชาย ประเภทการทอผ้าเพื่อทำเสื้อโปโล แยกออกเป็นหมู่หลักๆได้เช่นนี้ รูปแบบการทอผ้าเพื่อที่จะจัดทำเสื้อโปโลชายชนิดที่ 1 – ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด ชนิดการทอเพื่อทำเสื้อโปโลชายประเภทที่ 2 – ถักปกติธรรมดา Weaving ต้องมีการวางเส้นด้ายยืน แล้วก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อยืดขายส่ง ประเภทการทอผ้าเพื่อที่จะทำเสื้อยืดขายส่งชนิดแยกย่อย ประเภทการถักทอสำหรับผลิตเสื้อโปโลชายรูปแบบที่ 1 single jersey – การถักเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือในตลาดเรียกว่าผ้า single ลักษณะการทอเกี่ยวกับจัดทำเสื้อโปโลประเภทที่ 2 RIB – ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบแยกย่อยในการทออีก ได้แก่ Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ลักษณะของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะกับการทำ คอเสื้อยืดขายส่ง ไม่ก็เสื้อสุภาพสตรีที่มีความหยุ่น ลักษณะการทอเพื่อผลิตเสื้อโปโลชนิดที่ 3 จูติ – ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste Read more…

By ilene922237347, ago
error: Content is protected by Cipher!!